Математика 5 клас

Завдання на 22 травня 2020

Розгорнітьь робочий зошит та запишіть:
 Двадцять друге травня
Підумкова контрольна робота 
Роботу прошу виконати сьогодні або на вихідних(до 18-00 неділі), в неділю ввечері я повинна іх перевірити, бо в понеділок мають стояти оцінки за семестр.
Виконайте завдання контрольної роботи. Записи робіть охайними та зрозумілими, інакше оцінка буде знижена.
Малюнки та схеми робіть олівцем під лінійку, підписи до малюнків виконують ручкою.
Дії над десятковими дробами виконуємо в стовпчик, не забуваємо писати відповіді до рівнянь та задач.
В четвертому завданні в першому рівнянні  набрана помилка! - знаменники скрізь 49
Внизу на полях поставте номери сторінок вашої роботи олівцем, сфотографуйте, як показано на фото нижче, та надішліть мені на пошту  tatianabandurina1977@gmail.comЗавдання на 20 травня 2020

Куб. Одиниці об'єму. Об'єм прямокутного паралелепіпеда. Об'єм куба.
 1) Шановні учні звераю вашу увагу на помики, які були допущені під час проходження попереднього тесту.
 Розгорніть друкований зоштит "Я дослідник", звіртеся з правильними розв'язанннями та уважно прочитайти пояснення до них. Якщо у вас є помилки в зошиті, то обов'язково виправте їх, згідно того,що ви бачите на блозі.
Завдання 7, стор.29.
Щоб обчислити довжину стрічки, якою необхідно обшити кожне ребро куба, слід довжину одного ребра, а це 35 см, помножити на кількість ребер, а їх у куба 12.
Тобто правильний розв'язок 35*12 = 420 см = 4м 20см. 
Завдання 8, стор.29.
Щоб зайти довжину дроту, який необхідний для виготовлення прямокутного паралелепіпеда з вимірами 20 см, 70 см, 10 см, треба знайти суму довжин всіх його ребер, а для цього можна використати формулу, яку використовує вчитель у відео на 5 хвилині 50 с за 13 травня : 4*(а + b +c), тобто правильний розв'язок:
4*(20 +70+10)= 400 см = 4 м
Завдання 9, стор. 29
!!! В завданні слід знайти площу поверхні, тому відповідь має бути у квадратних сантиметрах, тобто одиницях вимірювання площі! Слідкуйте за цим, бо непарильно записані одиниці вимірювання призводять до зменшення балів за роботу!
У акваріума немає  кришки, тобто площу верхньої грані паралелепіпеда додавати не потрібно. Треба знайти суму площ граней, що є стінками та грані, що є дном.
Тобто правильний розв'язок:
25*30*2 +40*30*2 +25*40 = 4900 кв. см.
Дехто, з малюнку до завдання, вирішив, що дно виготовлене не зі скла і розв'язав так:
25*30*2 +40*30*2 = 3900 кв.см, це теж можна вважати правильним розв'язком.
Задача 619, стор. 141 підручника (остання в тестах)
1) 18/2=9(м)-ширина паралелепіпеда; 2) 18-8=10(м)-висота паралелепіпеда; 3) S=2(аb+bс+ас)=2(18*9+9*10+18*10)=2*(162+90+180)=432*2=864(м кв.)-площа поверхні паралелепіпеда; 4) 6*а*а=864 - площа поверхні куба а*а=864/6 а*а=144 а=12 Відповідь: 12 м ребро куба.
Звертаю увагу на одиниці вимірювання!!! Довжина ребра куба - це метри, а не квадратні метри.
2 ) Повторіть пункт 23, формули.
Розгорни друкований зошит " Я- дослідник", виконай завдання 4, стор.31 та завд. 10, стор. 35.
Виконай завдання тесту ( СЬОГОДНІ), будь уважним.


Завдання на 19 травня 2020

Куб. Одиниці об'єму. Об'єм прямокутного паралелепіпеда. Об'єм куба.

1) Розгорніть робочий зошит, запишіть: 
Дев'ятнадцяте травня
Дистанційний урок
Куб. Одиниці об'єму. Об'єм прямокутного паралелепіпеда. Об'єм куба.
1)Уважно перегляньте відео

Запишіть в зошит все, що написано у вчителя на дошці, з початку до 7:08 хвилини відео, розв'язання вправ, які розглядаються у відеоуроці.2) Підручник стор. 146-147, ров'яжіть № 631, 639, 641
Фото робіт надсилати не потрібно.


Завдання на 18 травня 2020

Куб. Одиниці об'єму. Об'єм прямокутного паралелепіпеда. Об'єм куба.

1) Розгорніть робочий зошит, запишіть: 
Вісімнадцяте травня
Дистанційний урок
Куб. Одиниці об'єму. Об'єм прямокутного паралелепіпеда. Об'єм куба.
1)Уважно перегляньте відео
Запишіть в зошит все, що написано у вчителя на дошці, з початку до кінця відео, розв'язання задач, які розглядаються у відеоуроці.3) Опрацюй пункт 23 підручника, стор 142 - 144, вивчи всі формули та правила.
В друкованому зошиті " Я дослідник", стор. 30 -33,  
виконай завдання 1, 2,3,4,6,7,8.
Фото робіт надсилати не потрібно.Завдання на 15 травня 2020

Робота над помилками тесту " Периметр та площа прямокутника, квадрата"
1) Розгорніть робочий зошит, запишіть: 

П'ятнадцяте травня
Дистанційний урок
Робота над помилками
Запишіть правильні розв'язання задач з поясненнями, зверніть увагу на допущені помилки, щоб їх не повторити в контрольній роботі!
Задача 587, стор. 132.
 Сума периметрів фігур, з яких складається фігура НЕ дорівнює периметру фігури.
Периметр замальованої фігури - це сума довжин її сторін. Очевидно, що, коли ми додамо периметри прямокутників BHNM та NGFE, та DCAM, то такі сторони як AC та  FG замість одного разу додадуться тричі. І периметр фігури буде знайдений неправильно.
Для знаходження сторін фігури, слід скористатися властивістю прямокутника, що протилежні сторони його рівні.

Отже, правильне розв'язання:
Р = 18 +18 +12+12 +6 +4 +4 + 12+12 +6 = 104 см.
А от площа фігури дорівнює сумі площ фігур,  з яких вона складається:
Щоб знайти площу зафарбованої фігури можна,  було знайти площу прямокутника ABHG та відняти площу прямокутника DEFC.

Отже, правильне розв'язання:
S = 18*30 - 4*6 = 516 кв.см.
Відповідь: Р = 104 см, S = 516 кв.см.
Задача 594
Розв'язання
І спосіб
Помилка в тестах: немає пояснень.👇
Отже, правильне розв'язання:
Якщо довжину прямокутника збільшили на 4 см, а ширина залишилась 26 см, то площа початкового прямокутника збільшиться на плошу прямокутника зі сторонами 4 см та 26 см.
4*26 = 104 кв. см -  на стільки збільшиться площа прямокутника, якщо його довжину збільшити на 4 см.
ІІ спосіб
Недолік в роботах: не написано, що таке х, що означають інші буквенні вирази.
Отже, правильне розв'язання:
Нехай х (см) - була довжина прямокутника.
Тоді (х + 4) (см ) -вона стала.
        26х (кв. см) - була площа прямокутника, 
        26(х + 4 ) ( кв. см ) - стала площа
26(х + 4) - 26х - на стільки нова площа більше попередньої
26(х + 4) - 26х = 26х + 104 - 26х = 104 
На 104 кв. см нова площа більша попередньої
Відповідь: на 104 кв.см.
Задача 585
Помилка: 150 м = 1,5 а ( Ари - одиниці вимірювання площі, тому вони пов'язані не з метрами, а з квадратними метрами!)
Отже, правильне розв'язання:
48 а = 4800 кв. м
4800 : 150 = 32 м- довжина поля
Р= (32+150)*2=182*2=364 м - периметр поля
Відповідь : 364 м.Завдання на 14 травня 2020 

Прямокутний паралелепіпед, куб, їхні виміри

1) Повторіть теоретичний матеріа пункту 22 підручника, стор. 134-136.
2) Розгорніть друкований зошит " Я дослідник" на стор. 27 та виокнайте завдання 1-9 ( стор. 27-29)
3)Виконай завдання тесту ( СЬОГОДНІ), будь уважним.


Завдання на 13 травня 2020

Прямокутний паралелепіпед. Куб. Піраміда.

Розгорніть робочий зошит, запишіть:

Тринадцяте травня
Дистанційний урок
Прямокутний паралелепіпед. Куб. Піраміда.
1) Розгорніть підручник на сторінці 136. Розгляньте малюнок 156. Зараз ми спробуємо намалювати такий паралелепіпед.
Візьміть  лінійку, олівець. 
Відступіть згори 7 см. Малюнок буде "виростати" знизу вгору, починатимемо ми побудову нижньої основи.

Крок 1: Проведіть горизонтально відрізок приблизно 5 см. Від початку відрізка зсуньте олівець на 2 см і підніміть його вгору на 2 см. З цієї точки проведіть горизонтально такий самий відрізок, як малювали спочатку, 5 см.
Крок 2: З'єднайте кінці відрізків ліворуч та праворуч. Вийде чотирикутник.
Крок 3: З кожної вершини отриманого чотирикутника проведіть вгору чотири РІВНИХ відрізка.
Крок 4: Послідовно з'єднайте кінці відрізків вгорі, щоб утворився такий же чотирикутник, як внизу. Візьміть ластик  і зробіть зображення  пунктиром ТРИ сторони (у мене на малюнку показана лише одна), бо вони невидимі.
Підпишіть буквами кожну вершину паралелепіпеда, як на малюнку 156, стор. 136, підручника.

2)Уважно перегляньте відео
Запишіть в зошит все, що написано у вчителя на дошці з початку до 13 хвилини відео, розв'язання задач, які розглядаються у відеоуроці.3 ) Опрацюйте пункт 22 , стор 134 -139 підручника.
Дайте відповіді на питання   на стор.139 (усно)
4) Розв'яжіть  №608, 611, 617.
Надсилати фото робіт не потрібно.

Завдання на 12 травня 2020

Площа квадрата. Площа прямокутника. Одиниці вимірювання площі. Обчислення площ за формулами.


Розгорніть робочий зошит, запишіть:
Дванадцяте травня травня
Дистанційний урок
Розв'язування задач
Сьогодні ми будемо розв'язувати більш складні задачі на знаходження площ прямокутника та квадрата. Уважно читайте умови завдань у підручнику та їх розв'язання на блозі. Запишіть приклади, які розбираються в зошит, запам'ятайте правила розв'язання.
Розгорніть підручник на сторінці 132. Запишіть:
Задача 586
Обчисліть периметр і площу фігури, зображеної на рисунку (Розміри дано в сантиметрах)
Розв'язання
!!! Для розв'язання такого завдання слід скористатися такими властивостями прямокутника:
а) що протилежні сторони в нього рівні;
б) площа фігури доівнює сумі площ фігур, з яких вона складається.
1) Розглянемо фігуру ліворуч, щоб знайти її периметр, треба дізнатися довжину ланки CD та AF.
Розділимо фігуру на 2 прямокутники, наприклад так:

З малюнку тепер видно, що AF складається з двох частин, одна з яких протилежна ВС, а інша протилежна DF, отже довжина 
AF = ВС + DF = 8+18 = 26 см
Аналогічно, можна побачити, як знайти довжину СD:
FE = AB + CD; тобто 15 = 5+CD; тоді  CD= 15 - 5 = 10 см.
Тепер ми готові обчислювати приметр фігури : 
5 + 8 + 10 + 18 + 15 + 26 = 23 + 33 + 26 = 82 см.
2) Знайдемо тепер площу цієї фігури. Для цього її слід розбити на два прямокутники або як на верхньому, або як на нижньому малюнку.
Розглянемо верхній малюнок:
Площа меншого прямокутника дорівнює 5*8 = 40 см²
Площа меншого більшого прямокутника дорівнює 15*18 = 270 см²
Тоді площа фігури : 40 + 270 = 310 см²
Самостійно знайдіть площу та периметр фігури на малюнку 147б,  стор132.
Запишіть розв'язання в зошит.
Задача 592.
Квадрат зі стороною 12 см  і прямокутник, довжина якого дорівнює 18 см, мають однакові площі. Знайдіть периметр прямокутника.
Розв'язання
1) Площа квадрата: 12*12 = 144 см². 
2)  За умовою, площа прямокутника = площі квадрата =144 см², 
  S = a*b, тоді 
144 : 18 = 8 (см) - довжина прямокутника.
3) (8 + 18)* 2 = 26*2=52 (см) - периметр прямокутника
Відповідь: 52 см.
 Задача
Чи вистачить 10 т кукурудзи для посіву її на прямокутній ділянці завдовжки 1 км і завширшки 400 м, якщо норма висіву становить 260 кг на 1 га?
Розв'язання
1) 1 км = 1000 м
1000 * 400 = 400 000 м² = 40 га - площа ділянки;
2) 260 * 40 = 10400 кг = 10 т 400 кг - потрібно кукурудзи для посіву на даній ділянці;
3) 10 т 400 кг > 10 т.
Отже, для посіву на даній ділянці 10 т кукурудзи не вистачить.
Відповідь: не вистачить.

Виконайте завдання тесту СЬОГОДНЯ
Завдання на 07 травня 2020

Площа квадрата. Площа прямокутника. Одиниці вимірювання площі. Обчислення площ за формулами.
Розгорніть робочий зошит, запишіть:
Сьоме травня
Дистанційний урок
Площа квадрата. Площа прямокутника. Одиниці вимірювання площі. Обчислення площ за формулами.

1)Уважно перегляньте відео
Запишіть в зошит все, що написано у вчителя на дошці з початку до 13 хвилини відео:формули для обчислення площ прямокутника та квадрата,
 а також розв'язання задач, які розглядаються у відеоуроці.


2) Запишіть співвідношення між одиницями площі з малюнка

3) Розгорніть підручник на стор.131, розв'яжіть в зошиті №574, 576, 578, 583.

Надсилати фото робіт мені не потрібно. Покажіть їх виконання своїм батькам.


Завдання на 06 травня 2020

                 Многокутник. Рівні фігури.
                  Прямокутник.      Квадрат.

Сьогодні необхідно пройти тест.Розв'язування задач записуйте по діях (кожна дія - на окремому рядку), пишіть пояснення та відповіді. Якщо ви не знаєте, як розв'язати якусь задачу, раджу, не шукати її розв'язання в Інтернеті, а ще раз уважно переглянути відео минулого уроку.
Якщо ви відправили тест, то в бланку ви побачите повідомлення "Ваша відповідь прийнята".

Нагадую!
Тест проходити можна лише ОДИН раз! Після відправки відповідей проходження тесту буде неможливим! Будьте уважні!  
Максимальний бал, який ви отримаєте відразу після проходження тесту - 4. Ще максимум 8 балів ви можете отримати, якщо розв'язки задач будуть правильними. Бали за задачі я додам до набраних вами, коли перевірю їх. Тоді й повідомлю вам остаточну оцінку за цей тест в групі нашого класу в Вайбері.

Завдання на 05 травня 2020

Шановні учні, ми починаємо вивчати нову тему "Многокутики. Рівні фігури. Прямокутний паралелепіпед"

Сьогодні перший урок з цієї теми.
Розгорніть робочий зошит, запишіть:
П'яте травня
Дистанційний урок
Многокутник. Рівні фігури. Прямокутник. Квадрат.
1)Уважно перегляньте відео
Запишіть в зошит формули для обчислення периметрів прямокутника та квадрата,
 а також розв'язання задач, які розглядаються у відеоуроці з 9 хвилини по17:29 хвилин.
2) Виконайте завдання в зошиті з підручника №331, 332, 365, 368, 371.

Надсилати фото робіт мені не потрібно. Покажіть їх виконання своїм батькам.


Завдання на 04 травня 2020

Контрольна робота з теми "Середнє арифметичне. Середнє значення величини. Відсотки"
Шановні учні, раджу виконати завдання тесту спершу на чернетці. Якщо ви забули якесь правило розв'язання завдань, перегяньте сторінку цього блогу та пригадайте.
Розв'язування задач записуйте по діях (кожна дія - на окремому рядку), пишіть пояснення та відповіді.
Якщо ви відправили тест, то в бланку ви побачите повідомлення "Ваші відповіді отримано".


Нагадую!
Тест проходити можна лише ОДИН раз! Після відправки відповідей проходження тесту буде неможливим! Будьте уважні!  
Максимальний бал, який ви отримаєте відразу після проходження тесту - 2. Ще максимум 10 балів ви можете отримати, якщо розв'язки задач будуть правильними. Бали за задачі я додам до набраних вами, коли перевірю їх. Тоді й повідомлю вам остаточну оцінку за цей тест в групі нашого класу в Вайбері.
Завдання на 30 квітня 2020

Середнє значення величини
1) Уважно прочитай пункт 36, стор. 232-233, підручника.
2) Розгорни робочий зошит, запиши
Тридцяте квітня
Дистанційний урок
Середнє значення величини.

Запиши та вивчи правила. 
Обміркуй приклади, які наведені до кожного правила, щоб потім зуміти розв'язати подібні приклади самостійно.
👉 (Запиши та вивчи!) Щоб знайти середню швидкість руху, потрібно весь шлях поділити на весь час руху.
Уважно прочитай умову на стор. 234 та запиши:
№1045
t₁= 4 год         V₁ = 64 км/год           S₁-? км 
t= 5 год         V = 53,2 км/год           S-? км 
 Vсередня - ? км/год
Розв'язання
Згідно правила, шукаємо ВЕСЬ ШЛЯХ.
1) 4 · 64 =256 (км)S₁, тобто довжина першої частини відстані, яку проїхав поїзд;
2) 5   53,2 =266 (км)S, тобто довжина другої частини відстані, яку проїхав поїзд;
3) 256 +266 = 522 (км) всього проїхав поїзд;
Згідно правила, шукаємо ВЕСЬ ЧАС.
4) 4 + 5 = 9 (год) -всього був в дорозі поїзд;
Згідно правила, потрібно весь шлях поділити на весь час руху.
5) 522 : 9 = 58 (км/год) -середня швидкість поїзда на всьому шляху.
Відповідь: 58 км/год.
Уважно прочитай умову на стор. 235 та запиши:
№1055
t₁= 3,4 год         V₁ = 90 км/год           S₁-? км 
t= 1,6 год         V = ? км/год            S-? км 
 Vсередня -75,6 км/год
                                    Розв'язання
Якщо відома середня швидкість та весь час, ми можемо знайти весь шлях, який проїхав автомобіль:
1) 3,4 + 1,6 = 5 (год) -весь час, який автом. був у дорозі;
2) 75,6 · 5 = 378 (км) - вся відстань, яку проїхав автомобіль;
Оскільки нам потрібно знайти швидкість автомобіля на грунтовій дорозі, а відомий нам час, за який він долав відстань по грунтовій дорозі, то нам необхідно знайти довжину відстані грунтової дороги. Для цього ми від усієї відстані віднімемо довжину відстані по шосе.
3) 3,4 · 90 = 306 (км) - проїхав по шосе;
4) 378 - 306 = 72 (км) - проїхав по грунтовій дорозі;
5) 72 : 1,6 = 45 (км/год) -швидкість поїзда по грунтовій дорозі.
Відповідь: 45 км/год.
👉 (Запиши та вивчи!) Щоб знайти середню ціну покупки, потрібно всю вартість поділити на всю масу товару.
Запиши в зошит приклад 2 з ров'язанням зі стор.233 підручника.

Виконай завдання сьогодні або завтра.
Тест проходити можна лише ОДИН раз! Після відправки відповідей проходження тесту буде неможливим! Будьте уважні!  


Максимальний бал, який ви отримаєте відразу після проходження тесту - 4. Ще максимум 8 балів ви можете отримати, якщо розв'язки задач будуть правильними. Бали за задачі я додам до набраних вами, коли перевірю їх. Тоді й повідомлю вам остаточну оцінку за цей тест в групі нашого класу в Вайбері.Завдання на 29 квітня 2020Середнє арифметичне. Розв'язування задачВиконай завдання.
Тест проходити можна лише ОДИН раз! Після відправки відповідей проходження тесту буде неможливим! Будьте уважні!  
Максимальний бал, який ви отримаєте відразу після проходження тесту - 5. Ще максимум 7 балів ви можете отримати, якщо розв'язки задач будуть правильними. Бали за задачі я додам до набраних вами, коли перевірю їх. Тоді й повідомлю вам остаточну оцінку за цей тест в групі нашого класу в Вайбері.Завдання на 28 квітня 2020

Середнє арифметичне. Розв'язування задач1) Розгорніть робочий зошит та запишіть: 

Двадцять восьме квітня
Дистанційний урок


Середнє арифметичне. Розв'язування задач

Шановні учні, запрошую вас розібратися із прийомами розв'язування задач з даної теми. Працюйте, будь ласка зі мною. 
Візьміть  ручку та перегляньте відео, зробивши в зошиті записи всіх задач з цієї теми, виконання, яких роз'яснюється.

Завдання на 27 квітня 2020

Середнє арифметичне. 

Середнє значення величини


1) Розгорніть робочий зошит та запишіть: 
Двадцять сьоме квітня
Дистанційний урок

Середнє арифметичне. Середнє значення величини

1) Візьміть  ручку та перегляньте відео, зробивши в зошиті записи всіх задач з цієї теми, виконання, яких роз'яснюється.
2) Прочитайте пункт 36 в підручнику, сторінка 232-233.
3) Розв'яжіть в зошиті №1042, 1043, 1046.
Надсилати виконані завдання не потрібно.Завдання на 24 квітня 2020

Сьогодні потрібно буде розв'язати завдання з теми:"Відсотки. Знаходження відсотків від даного числа. Знаходження числа за його відсотками"
Завдання слід виконати до 14-00 понеділка 
27 квітня. Всі роботи, виконані пізніше, зараховані на будуть, оцінка 2.
Для успішного виконання тесту пропоную уважно прочитати приклади виконання завдань.
 Задачі можна розв'язувати за тими правилами, які показані нижче, або за тими, які описані в підручнику. 
Всі інші способи розв'язування не зараховуються!
Нагадую, що на цій сторінці нижче можна зайти відео з детальними поясненням матеріалу!
1) Уважно прочитайте, розберіться з правилами виконання завдань.
Приклади виконання завдань
 а) Вирази відсотки десятковим дробом:
15% = 15:100 = 0,15
126% = 126 : 100 =1,26
б) Як знайти відсотки від числа?
👉 (Вивчи!)Щоб знайти відсотки від числа треба число помножити на відсотки, виражені десятковим дробом.
Задача
Житом і пшеницею засіяли 148 га. Пшеницею засіяли 55% усього поля, а решту - житом. Скільки га засіяли житом?
Розв'язання
1) 55% = 0, 55
148· 0,55 = 81, 4 (га) - засіяли пшеницею;
2)148 -81,4 = 66,6 (га) - засіяли житом.
Відповідь: 66,6 га.

в) Як знайти число за його відсотками?
👉 (Вивчи!Щоб знайти число за його відсотками, потрібно число, яке становить частину шуканого числа, поділити на відповідні йому відсотки виражені  десятковим дробом.
Задача
Коли турист проїхав 40% маршруту, то йому залишилося проїхати ще 756 км. Яка довжина всього маршруту?
Розв'язання
1) 100% - 40% =60% всього маршруту залишилося проїхати туристу;
2) 60%= 0,6
756:0,6 = 1260 (км) - довжина всього маршруту.
Відповідь: 126 км.
 2) Виконай завдання.
Тест проходити можна лише ОДИН раз! Після відправки відповідей проходження тесту буде неможливим! Будьте уважні!  
Максимальний бал, який ви отримаєте відразу після проходження тесту - 4. Ще максимум 8 балів ви можете отримати, якщо розв'язки задач будуть правильними. Кожна задача -2 бали. Бали за задачі я додам до набраних вами, коли перевірю їх. Тоді й повідомлю вам остаточну оцінку за цей тест в групі нашого класу в Вайбері.Завдання на 22 квітня 2020

1) Розгорніть робочий зошит та запишіть: 
Двадцять друге квітня
Дистанційний урок
Знаходження числа за його відсотком.
 Розв'язування задач

Візьміть  ручку, лінійку та перегляньте відео, зробивши в зошиті записи всіх задач з цієї теми, виконання, яких роз'яснюється.2) Приготуйте чернетку, ручку та друкований зошит "Я Дослідник". 
 Розв'язуйте кожне завдання наведене в тесті, а потім відмічайте його на комп'ютері.
Розв'яжіть Завдання 15 на сторінці 55 спочатку в друкованому зошиті "Я Дослідник", а потім запишіть розв'язання у комп'ютерному тесті.
 Під кожною задачею напишіть розв'язання по діях, ОБОВ'ЯЗКОВО з поясненнями. 
Тест проходити можна лише ОДИН раз! Після відправки відповідей проходження тесту буде неможливим! Будьте уважні!  
Проходимо тест до 23 квітня.
Максимальний бал, який ви отримаєте відразу після проходження тесту - 6. Ще максимум 6 балів ви можете отримати, якщо розв'язки задач будуть правильними. Кожна задача -2 бали. Бали за задачі я додам до набраних вами, коли перевірю їх. Тоді й повідомлю вам остаточну оцінку за цей тест в групі нашошо класу в Вайбері.

Завдання на 21 квітня 2020
1) Візьміть робочий зошит, розгорніть та запишіть 
Двадцять перше квітня
Дистанційний урок
Знаходження числа за його відсотком

Перенесіть в зошит даний конспект.
Зверніть увагу на такі особливості:
а) в задачах на знаходження числа за його відсотком невідоме ціле, те, що становить 100%, а відома підмножина - частина цілого;
б) щоб знайти ціле за його частино (відсотком) треба мати два компонени: число, яке показує частину цілого та відповідний йому відсоток
На малюнку зліва ви бачите, це 5 дівчат, що становлять  25% класу, тобто числу 5 відповідає відсоток 25%.
в)Правил знаходження числа за його відсотком є два:
 №1. Щоб знайти число за його відсотком, потрібно число, яке становить частину шуканого числа, поділити на відповідний йому відсоток і помножити на 100.
(запишіть в зошит це правило!!!)
№2. Щоб знайти число за його відсотком, потрібно число, яке становить частину шуканого числа, поділити на відповідний йому відсоток, переведений в десятковий дріб.
(запишіть в зошит це правило!!!)

2) Розв'яжіть в зошиті №1109
Приклад: 
 а) Знайдіть число, якщо 20% цього числа дорівнюють 40.
Розв'язання
20%=0,2
40:0,2=400:2=200.
 б) Знайдіть число, якщо 280% цього числа дорівнюють 70.
Розв'язання
280%=2,8
70:2,8=700:28=25.
3) Розв'яжіть в зошиті №1113.
Приклад:
Руда містить 60% заліза. Скільки тонн руди треба взяти, щоб вона містила 72 т заліза?
Розв'язання
4) Розв'яжіть в зошиті №1134 (2,4).
Завдання на 13 квітня 2020

1) Візьміть робочий зошит, ручку, лінійку та перегляньте відео, зробивши в зошиті записи всіх вправ, виконання, яких роз'яснюється.

2) Прочитайте пункт 37 підручника, стор. 236-238, та розв'яжіть в робочому зошиті №1071, 1072(2,3,5 - для виконання цього завдання можна намалювати один квадрат і зафарбовувати проценти кожного завдання оліцем іншого кольору), 1074, 1076, 1077. 

3) В друкованому зошиті "Я дослідник" виконайте завдання 3 на стор.50.

Завдання виконати до завтра (до 14 квітня), надсилати фото робіт не потрібно. Завтра буде перевірочний тест по поняттю відсотка, сьогодні готуємось до нього.

Завдання на 14 квітня 2020

1)  Пройдіть тест (СЬОГОДНІ ОБОВ'ЯЗКОВО)


2) Візьміть робочий зошит, ручку, лінійку та перегляньте відео, зробивши в зошиті записи всіх задач, виконання, яких роз'яснюється.


Завдання на 15 квітня 2020

1) Повторити правила знаходженя дробу від числа, прийоми розв'язування задач з цієї теми за підручником, стор.236-238, або за відео, наведеному вище (за 14 квітня).

2) В робочому зошиті розв'яжіть №1068, 1070, 1079, 1086.

Завдання виконати до завтра (до 16 квітня), надсилати фото робіт не потрібно. Завтра буде перевірочний тест по правилу знаходження відсотка від числа та розв'язуванню задач з цієї теми, сьогодні готуємось до нього.

Завдання на 16 квітня 2020

Тема "Знаходження 
відсотків від числа"
1) Повторити правила знаходженя відсотків від числа, прийоми розв'язування задач з цієї теми за підручником, стор.236-238, або за відео, наведеному вище (за 14 квітня).
2) Приготуйте чернетку, ручку. Розв'язуйте кожне завдання наведені в тесті, а потім відмічайте його на комп'ютері. Під кожною задачею наишіть розв'язання по діях, ОБОВ'ЯЗКОВО з поясненнями. Тест проходити можна лише ОДИН раз! Будьте уважні!  
Проходимо тест до суботи 18 квітня.
Максимальний бал, який ви отримаєте відразу після проходження тесту - 6. Ще максимум 6 балів ви можете отримати, якщо розв'язки задач будуть правильними. Кожна задача -2 бали. Бали за задачі я додам до набраних вами, коли перевірю їх. Тоді й повідомлю вам остаточну оцінку за цей тест.


Завдання на 08 - 10 квітня 2020

Повторити за підручником пункти 30-35 або переглянути моє відео на цій сторінці.
В робочому зошиті написати дату: 

Восьме квітня
Домашня робота
Перевірочна робота з теми
 "Десяткові дроби та дії над ними"
Перший (або Другий) варіант

Потім виконати наведені нижче завдання.
(Варіанти пишіть свої, як ви сидите в класі на математиці, хто забув, пишіть, нагадаю)
Писати обов'язково номер завдання і букву, під якою записаний приклад. Червоним написане пояснення, його писати не потрібно.
 На полях свого зошита поставте олівцем номери сторінок цієї роботи, сфотографуйте та відправте на мою електронну пошту (tatianabandurina1977@gmail.com)
В темі листа пишіть, будь ласка, чия це робота.
На виконання роботи ви маєте три дні.
Бажаю успіхів!

Завдання на 16.03.20

 в не пізніше суботи.Не забудьте в темі листа вказувати, чия це робота.
Завдання на 16.03.20

Множення десяткових дробів (Окремі випадки)
1. Уважно перегляньте відео. Візьміть аркуш паперу, ручку та виконуйте приклади, які пояснює учитель разом з ним. Якщо не встигаєте, ставте на паузу.


2.Прочитати пункт 34 підручника (стор. 213-214), вивчити правила. 
3. Розв'язати в зошиті №913, 918 
4. Увага!!!В  кінці тиждня, тобто 20.03.20 тест буде закрито.⌛ Хто не пройде, буде потім в школі проходити за 2 хвилини на папері. 
Пройти тест (завдання виконувати в умі), натиснувши на посилання ⏩тут(тест проходимо один раз, правильні відповіді можна побачити відразу після проходження тесту) 
Добаляю тест на блог, бо не всі помічають слово ТУТ  :)


Завдання на 17.03.20

Множення десяткових дробів. 

Застосування властивостей множення

1. Прочитати пункт 34 підручника (стор. 214), вивчити властивості множення.
2. Розглянь приклади:3. Розв'язати в зошиті №932, 935, 936, 952.


Завдання на 18.03.20

Ділення десяткових дробів на натуральне число


1. Вправи на повторення: 
Зошит " Я - дослідник": стор.46-48
Завдання читай та розв'язуй в зошиті, а потім в тесті вкажи свої відповіді


Уважно перегляньте відео. Візьміть аркуш паперу, ручку та виконуйте приклади, які пояснює учитель разом з ним. Якщо не встигаєте, ставте на паузу.2.Прочитати пункт 35 підручника (стор. 221-223), вивчити правила. 
3. Розв'язати в зошиті №969, 984, 973


Завдання на 23.03.20

Дії над десятковими дробами.
Ділення на десятковий дріб.
1) Шановні учні, пропоную вашій увазі відео, в якому повторюються правила виконання арифметичних операцій з десятковими дробами, а також роз'яснюється правило ділення на десятковий дріб. Відео достатньо тривале, якщо те, про що там розповідається вам зрозуміло, можна пропустити цей фрагмент, якщо ви щось забули, то уважно перегляньте та розберіться.

2) Вивчити правило на стор. 224.
3)Розв'язати №983(парні), 987(І стовпчик), №1007(2).


Домашнє завдання на 24.02.20

Домашнє завдання на 19.02.20


Домашнє завдання на час карантину 10.02-14.02

Прочитати пункт 29. 
Розв'язати №785, 787, 789,793, 795,797, 798.
Додаткове завдання (за бажанням):
Домашнє завдання на час карантину 31.01-07.02

1. Уважно перегляньте відео. Візьміть аркуш паперу, ручку та виконуйте приклади, які пояснює учитель разом з ним. Якщо не встигаєте, ставте на паузу.

2. Почитайте п. 28 та п. 29, вивчіть правила на стоінках180-182.
3. Розв'яжіть: №763,766,774, 778, 780, 782.
4. Додаткове (за бажанням):
№1
Оксана на день народження спекла печиво. Половину – з шоколадом, третину решти – з горiхами, четверту частину тих, що без шоколаду та горiхiв, – з родзинками, а решту, 9 коржикiв, – з ванiллю. З’ясуйте, скільки всього коржикiв
спекла Оксана?
№2
Сашко пройшов вздовж алеї, що містила 102 садових дерева трьох видів – яблуні, груші та вишні. Виявилось, що кожне дерево, що має парний номер – це яблуня, а кожне з непарним номером не є яблунею. Кожне дерево, яке
має номер, що ділиться націло на 3 – це або груша, або яблуня, при цьому, якщо
номер дерева не ділиться націло на 3 – це не є груша. З’ясуйте, скільки на алеї вишень?

4 комментария:

 1. Этот комментарий был удален администратором блога.

  ОтветитьУдалить
  Ответы
  1. Неизвестный16 марта 2020 г. в 03:00

   Этот комментарий был удален администратором блога.

   Удалить
 2. Карабута Настя16 марта 2020 г. в 02:58

  Этот комментарий был удален администратором блога.

  ОтветитьУдалить
 3. Этот комментарий был удален администратором блога.

  ОтветитьУдалить