суббота, 22 апреля 2017 г.

Домашнє завдання з алгебри для учнів 9 класу

Повторити теоретичний матеріал параграфа 3 (вивчити формулу складних відсотків, знати як шукати ймовірність події, знаходити міри центральної тенденції, відносну частоту кожного значення певної вибірки);
 збірник : стор.101-104,174, 183, 175, 189, 165(10)