понедельник, 15 октября 2018 г.

Завдання з інформатики

Скласти алгоритм за допомогою блок-схем на робочому аркуші та написати програму в середовищі Лазарус до задач:
1. За рейтиноговою системою оцінка визначається таким чином: якщо сумарний бал учня становить не менше 92% від максимального, то виставляється бал 12, якщо не нижче 70%, товиставляється 9, якщо ж не нижче 50%, то оцінка 6, в інших випадках - оцінка 3. Визначте оцінку учня, якщо він набрав N балів, а максимальне значення сумарного балу становить S.
2. Коли Василині Премудрій виповнилося 18 років, Чахлик Невмирущий вирішив взяти її заміж. Василина запитала Чахлика, скільки у нього скринь із золотом. Чахли сказав, що зараз у нього n скринь і кожний рік додається ще по m скринь. Василина пообіцяла, що вийде заміж за Чахлика, коли у нього буде k повних  скринь із золотом. Скільки років буде у цей час нареченій?