среда, 3 мая 2017 г.

Домашнє завдання з геометрії для учнів 9 класу

Домашнє завдання з геометрії на 5 травня:
Повторити розділ 4, можна скористатися таблицями на стор.210-211.
Виконати тестові завдання, неведені нижче