среда, 30 октября 2019 г.

Вказівка до створення презентації (про рух машини по дорозі)

Нагадую, Д/З на п'ятницю знаходиться в повідомленні нижче, 
за 24 жовтня, четвер.


Зробіть чотири слайди, кожен з яких відповідає руху з відповідною швидкістю. На Овалі, де розміщено швидкості, зробіть невидимі поділки у вигляді ліній (Вставка-Фігури), до кожної такої фігури прив'яжіть дію по наведенні мишки "перехід на потрібний слайд"(Вставка-Действие).

Щоб бачити рух карти,слід декілька разів обрізати фон і сформувати новий з вирізаним прямокутником. На задньому плані розмістити карту і поставити анімацію рух по прямій.

четверг, 10 октября 2019 г.

Всеукраїнська олімпіада з інформаційних технологій

Завдання олімпіади


Історична довідка

Приблизно 36 років тому, 11 листопада 1983 року, в американському університеті Південної Каліфорнії студент Фред Коен створив програму, що продемонструвала можливість зараження комп'ютера зі швидкістю розмноження вірусу від 5 хвилин до 1 години.
Через рік Коен написав роботу, в якій не тільки передбачив небезпеку розповсюдження вірусів по комп'ютерних мережах, але й розповів про можливість створення антивірусних програм.
Перший вірус, який мав не лабораторне поширення, з'явився в січні 1986 року і заражав тільки дискети. Він називався Brain.
Перша антивірусна програма з'явилася лише через два роки, в 1988 році.


Папка з завданнями (за даним посиланням завантажте усі необхідні матеріали на свій комп'ютер)Вирішити задачу - друга частина успіху учасника олімпіади, перша і головна розібратися в умові завдання!!!

Бажаємо успіху!
Журі та оргкомітет олімпіади.

пятница, 14 июня 2019 г.

Як подати документи на вступ до ВНЗ в 2019 році

Документи, що необхідні для вступу в 2019 році

У 2019 році вступники, які вступають до закладів освіти на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО) за денною та заочною формами навчання подають заяви тільки в електронній формі, окрім осіб зазначених у п.п. 1 розділ VI Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти.

Вступники можуть подати до семи заяв на місця державного та регіонального замовлення не більше ніж з чотирьох спеціальностей. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб не обмежується.

Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн на сайті http://ez.osvitavsim.org.ua (реєстрація електронних кабінетів вступників на сайті почнеться 1 липня 2019 року).

Подання заяви в електронній формі

Під час подання електронної заяви вступник зазначає такі дані та завантажує наступні документи:

зазначає адресу електронної пошти, до якої має доступ;
зазначає номер, пін-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;
зазначає серію та номер атестата про повну загальну середню освіту;
зазначає середній бал додатка до вказаного атестата, обчислений за 12-бальною шкалою;
зазначає номери телефонів (домашній та/або мобільний) для можливості оперативного зв’язку;
завантажує скановану копію (фотокопію) додатка до документа про повну загальну середню освіту
завантажує скановану копію (фотокопію) кольорової фотокартки розміром 3 х 4 см, що буде подаватись до вищого навчального закладу.
якщо вступник претендує на врахування у конкурсному балі сільського коефіцієнта, — довідку про реєстрацію місця проживання особи (додаток 13 до Правил реєстрації місця проживання).
У випадку подання заяви в електронній формі оригінали документів подаються вступником лише один раз під час виконання вимог до зарахування (у випадку, якщо вступник рекомендований до зарахування до вищого навчального закладу).

Під час виконання вимог до зарахування вступник зобов’язаний подати особисто наступні документи (копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються):

копію документа, що посвідчує особу;
оригінал документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додаток до нього;
копію військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання;
чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см.
інші документи, якщо це передбачено правилами прийому вищого навчального закладу.


ПОКРОКОВА ІНСТРУКЦІЯ
Що означає в правилах вступу "7 заяв на 4 спеціальності" та "пріоритет заяви"?

Це означає, що для вступу "на бюджет" учасник конкурсу може подати не більше 7 заяв (по одній у 7 вишів чи кілька заяв у 3-4 - немає значення).

Для кожної з заяв потрібно визначити пріоритет від 1 до 7, де заява №1 - це одна спеціальність у виші, на яку є найбільше бажання вступити.

Зверніть увагу! Якщо рекомендовано до зарахування за одним із пріоритетів (у порядку зростання), наприклад, на №1 не пройшли, але вдалось за №2, тоді всі наступні заяви автоматично скасовуються, тобто вступити на бюджет за пріоритетом №3 чи №4 уже неможливо. Є можливість в такому разі вступити на контракт до вишу, де було вказано пріоритет №1 або всі інші. На контракт пріоритети "не працюють".

Крім цього, можна обрати не більше 4 спеціальностей. Головне, щоб серед усіх 7 заяв не було більше 4 різних спеціальностей. Наприклад, до одного вишу можна подати 4 заяви: 1 - на "філологію", 2 - на "журналістику", 3 - на "психологію", 4 - на "соціологію". Але в цей чи інші виші уже не можна подати заяву, скажімо, на "філософію", тому що це вже п'ята спеціальність.

Комбінації "заява-ВНЗ-спеціальність" можуть бути різними, але в межах вищезазначених правил.

Зверніть увагу!
Вступник на базі атестата подає заяву та зараховується на спеціальність. А спеціалізацію вступник може обрати вже в анкеті при поданні оригіналів документів для зарахування.

Подання заяви в паперовій формі

Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії вищого навчального закладу.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

документа, що посвідчує особу;
військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 або квотою-3 на основі повної загальної середньої освіти
У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

копію документа, що посвідчує особу;
копію військово-облікового документа — для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
Заклади вищої освіти у своїх правилах прийому встановлюють перелік документів (у тому числі додаткових), необхідних для вступу, якщо це викликано особливостями вступу на певну спеціальність чи конкурсну пропозицію.

Усі копії документів засвідчує за оригіналами приймальна (відбіркова) комісія закладу вищої освіти, до якого вони подаються. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз під час виконання вимог до зарахування (у випадку, якщо вступник рекомендований до зарахування до вищого навчального закладу).

Вступники, які проходять творчі конкурси, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, та сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.

У цьому матеріалі наведено мінімальний перелік документів. Уточнений перелік документів ви можете переглянути в умовах прийому до певного вищого навчального закладу або дізнатись, зателефонувавши до його приймальної комісії.
(Джерела:
 https://osvita.ua/consultations/35245/
https://www.youtube.com/watch?v=BlTjGSEDVmQ
https://www.youtube.com/watch?v=zrDWJDaikgQ
https://znoclub.com/inshe/1122-shcho-oznachae-v-pravilakh-vstupu-7-zayav-na-4-spetsialnosti-ta-prioritet-zayavi.html)